1a Özg.Hizm.Stn.Kitpç(Satış)

SATIŞ

Özgün Hizmetler

Alatimya Village Hotel,
 • konuklarıyla uzun süreli ilişkiler kurması
 • konukların gereksinimlerini dinleyerek saptaması
 • güvenilir ve çekici öneriler vermesiyle tanınır.


Özgün Servis Standartları
Uzun Dönem İlişkileri

Konukların her süreçte ad olarak belirlenmiş bir iletişim noktası/ kişisi olacaktır.

Tüm konukların başvuruları 24 saat içersinde yanıtlanacaktır.

Tüm çalışan firmalar, örneğin tur operatörleri, acentalar ve otel müşterileriyle düzenli ilişkiler kurulacaktır.

Konuk ilişkileri gelecekteki iş olanaklarının geliştirmesi için sağlanmalıdır.
Otel, otel ürünleri, hizmetleri konukların üzerinde her süreçte profesyonel bir izlenim yaratacaktır.


 • Bir konukla karşı karşıya gelindiği durumda her konuk için güvenilir bir iletişim noktası sağlanmalıdır.
 • Tüm iletişimler konuğun adı kullanılarak bireysel olarak yapılmalıdır.
 • Konuk odaklı, güvenilir bir sistem geliştirilerek:
-          tüm bilgi arayışları karşılanmalı
-          konuk istekleri kayıt edilip, bu kayıtlar doğru bir biçimde güncelleştirilmeli. Örneğin, bilgisayar güncesi gibi.

 • İlgili fırmalarla , konukları oteli kullanmadan önce, kullandığı sırada ve kullandıktan sonra ilişkiler sürdürülmelidir.
 • Konukların istekleri ayrıntılı olarak kayıt edilmeli ve izlemesi yapılmalıdır.
 • Tüm tanıtım araçları profesyonel olarak sunulmalı ve güncel olmalıdır.
 • Konuklara otel dolaştırılırken, istekli ve heyecanlı olunmalıdır. Değişik isteklere yanıt verilmeli ve kişiye özel çözümler bulunmalıdır.
Dinlenme
·         Satış grubu, kendi otellerinde verilen servislere ve tüm Alatimya otelleriyle ilgili hizmetler hakkında mükemmel bir ürün bilgisine sahip olmalıdırlar.
·         Satış grubu ürünlerin yararlarıyla konukların gereksinimlerini uzlaştırma yeteneğine sahip olmalıdırlar.


Konuklar tüm otel alanlarından mükemmel bireysel servis alabilecek, bir isteklerini asla ikinci kez yinelemek durumunda bırakılmayacaklardır.

Standartları sürekli olarak geliştirmek için konukların görüşleri alınacaktır.

 • Satış bölümüyle öteki bölümler arasında düzenli bir iletişim sistemi oluşturularak:
-          varıştan önce konuklarla ilgili bilginin aktarılması.
-          İlgili bölümlerden konukların otelde  kalış boyunca ve sonrası oluşan mutluluğunun araştırılmalıdır.
 • İlgili insanlar / bölümler kendilerini etkileyebilecek satış kampanyaları hakkında önceden bilgilendirilmelidirler.
 • Konu mutluluğun saplanabilmesi için bir sistem oluşturulmalıdır. Örneğin, müşteri anket formları gibi.

Güvenilir ve Çekici Öneriler

Konuklar güvenilir ve çekici bilgi ve önerilerle bilgilendirileceklerdir.

 • Bölgesel / ulusal rekabet, ekonomi ve pazar trendleriyle ilgili bilgi elde etmek için sistemler kurulmalıdır.

Yararlar

 • Konukların bireysel pazarlamayla hedeflenmesi onların bizim pazarlama çabalarımıza gönüllü katkıda bulunmalarını sağlar.
Yeniden gelen konuklar aracılığıyla artan kazançlılık

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

PERSONEL İÇİN EL KİTAPÇIĞI